Ned 
 

Na estado. Kiko awor?

 

 

 

Wak e eksperensianan di Sherlon & Melisia komo mayornan tiner akinan.

 

Melisia ta konta di su eksperensia dia el a sali na estado komo tiner, kon tabata pa bira mama tiner i kua tabata e konsekuensianan.

 

Sherlon ta konta di su desishon ora su frei a bisé ku e tabata na estado komo tiner. I mas leu Sherlon ta konta di su yu muhé i kon tabata di ta un tata tiner.

 

Wak e storia di Gino tambe. El a bira tata dia e tabatin 18 aña i e mester a bringa pa keda wak su yu.

 

 
 
?>