Ned 
 

Sèks safe

 

 

Sèks safe

Kua tipo di sèks no ta safe?

Kua tipo di sèks ta safe?

Anto ora un kos no a bai bon...

 

 

 Sèks safe


Bo mester hasi sèks safe si bo no ke sali na estado òf pega ku un malesa venériko. E mihó protekshon ku tin ta usa un kondon i guli pil. Kondon ta protehá kontra malesa venériko. Pil no ta protehá kontra malesa venériko pero ta prevení embaraso. Si bo ke stòp di sèks ku kondon òf ke bai hasi sèks sin kondon, abo i bo parehá mester laga kontrolá pa malesa venériko.

 

Kua tipo di sèks no ta safe?

 

 • Tene relashon seksual sin kondon òf pil.
 • Sekso anal sin husa un kondon.
 • Sèks oral ku vagina, esta lembe of chupa sin usa lapi dental.
 • Usa atributo seksual di otro sin laba nan.
   

Kua tipo di sèks ta safe?

 

 • Karisia otro, chupa lenga, sunchi, brasa otro, duna masashi, hinka dede òf masturba.
 • Tene relashon seksual ku un kondon di bon kalidat.
 • Sekso anal ku un kondon di bon kalidat i hopi lubrikante ku ta yuda slep.
 • Tene relashon seksual ku kondon i ku pil.
 • Tene relashon sin laga spèrma òf sanger di menstruashon drenta bo boka

 

 Anto ora un kos no a bai bon...

  

 
 
?>