Ned 
 

Freimentu

 

Frei ta hasi sèks ku un hende. Esei ta nifiká ku bo ta físikamente íntimo ku e otro persona. Bo ta hasi esei ora bo ta eksitá òf ora bo tin gana di ta ku e otro hende.
 

Tin diferente manera pa frei huntu. Sèks ta trata di eksitashon i satisfakshon. Por hasi sèks ku i sin paña bistí.

  

Maneranan di frei
E promé biaha
Frei safe

 
Maneranan di frei

 

Chupa lenga i sunchi

 • Mayoria biaha chupa lenga ta e promé kos ku bo ta hasi ora bo ta namorá. Pero kon bo ta kuminsá? Kon bo ta hasié bon? Tin diferente manera. Chupa lenga hopi biaha ta kuminsá ku sunchi. Ku lep será bo ta sunchi otro riba boka. Bo ta move bo lepnan i na dado momento bo ta habri bo boka i kuminsá chupa lenga. Esaki ta un sunchi kaminda bo ta usa bo lenga. Bo ta siña di mes den práktika.

 

Karisiá

 • Unabes bo ta chupa lenga, bo por uza bo mannan tambe. E ora ei bo por karisiá e otro a la bes. Asina bo por deskubrí e partinan sensitivo di bo pareha. Wak aki pa un biahe di eksplorashon di partinan sensitivo..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinka dede
 • Hinka dede ta mishi ku e klitoris, vulva i kuminsamentu di e vagina. Ora e mucha muhé hasi esaki ku su mes, ta yama esaki masturbá. Hinka dede ta duna un sensashon eksitante ku por pone un mucha muhé bin kla.

 

Masturba komo mucha hòmber

 • Ora un mucha hòmber ta masturba, e ta move su man subi i baha rònt di e pénis, riba e kabes di pénis bai abou i subi bèk. Masturba ta duna un sensashon eksitante ku por pone un mucha hòmber bin kla. Den kaya ta yama esaki hala puñete òf choka Wancho.

Sèks oral ku vagina, lembe

 • Sèks oral ku vagina ta stimulá e klitoris i e vagina ku bo lenga. Un otro palabra ta sèks oral. Lembe vagina ta eksitante pa hopi mucha muhé. Dor di lembe vagina di un mucha muhé, e por bin kla. Tin diferente manera pa hasié. Kada mucha muhé ta haña un otro manera dushi i kada okashon tin su stail.

 

Sèks oral ku pénis, chupa

 • Sèks oral ku pénis ta stimulá e pénis ku bo boka. Un otro palabra ta sèks oral. Chupa pénis ta eksitante pa hopi mucha hòmber. Dor di chupa pénis di un mucha hòmber, e por bin kla. Tin hóben ku ta hasi esaki solamente ora nan tin hopi konfiansa ku otro. Tambe tin hóben ku gewon no ta hañ’é agradabel. Chupa pénis por na diferente manera. Tin diferensia entre mucha hòmbernan kiko e gusta i pa okashon kiko e ta haña dushi.

Tene relashon

 • Tene relashon kier men ku un mucha hòmber ta hinka su pénis pará den e vagina. I ku e mucha muhé ta laga e pénis drenta den su vagina. Otro palabra pa tene relashon ta: drumi ku otro, hunga, bai guera, “hasi’é” òf hasi sèks. Semper kuminsá pa oumentá e eksitashon i sòru pa boso tur dos ta eksitá. Karisiá partinan sensitivo (manera barika, nèk òf lomba) i mishi ku e klitoris òf e pénis ku kuidou. Hala e pénis ku bo man ariba i abou òf stimulá e klitoris. Pasa pa tene relashon solamente ora boso tur dos ta eksitá. Asina bo ta prevení ku e ta hasi doló.

 

Sèks anal

 • Sèks anal ke men ku e pénis pará ta drenta den e anùs. Esaki por ta dushi, pero hopi hende tin bèrgwensa òf ta haña esaki fis. Sèks anal ta un tiki tabú. E por ta agradabel si ta karisiá e anùs promé. Tambe por ta dushi pa hinka un dede aden. Muha bo dede ku skupi òf lubrikante. Na promé instante ora mishi ku e anùs esaki ta pèrta será. Esaki ta un refleho di e múskulo ku ta sera e anùs. Tuma bo tempu ora ku boso ke hasi sèks anal i semper uza un kondon ku hopi lubrikante.

 

Sèks ku bo mes

 • Ora ku bo ta hasi sèks ku bo mes, bo ta eksitá bo mes. Hopi biaha bo ta hasi esei te ku bo ta bin kla. Di masturbá, hasi sèks ku bo mes, bo ta bira seksualmente eksitá. Mucha muhé ta hasi’é mayoria biaha dor di hinka dede, mucha hòmber ta hala man bai bin na su pénis.

E promé biaha


E promé biaha ku bo ta frei òf tene relashon ku un hende ta un suseso spesial i emoshonante. P’esei ta importante pa hasié agradabel. Kisas e siguiente tepnan por yudabo:

 • Kuminsá ora bo tin gana.
 • Skohe un lugá agradabel.
 • Oumentá pokopoko.
 • Skucha bo heful.
 • Paga tinu na bo pareha.
 • Papia ku otro tokante kiko bo ke òf no ke purba.
 • Uza un kondon.
 • No gaña bini kla.
 • Bo tin mag di hari. 

 

 

 

Frei safe

 

Frei safe ta bira importante ora bo ke hasi mas ku sunchi i karisia. Bo no ke sali na estado òf pega ku un malesa venériko? Anto bo mester frei safe. Pero kiko ta safe i kiko no? Lesa mas tokante esaki na ‘Frei safe.

 

 
 
?>